Zarządzanie jakością

W zakresie zarządzania jakością oferujemy:
pomoc w przygotowaniu do certyfikacji systemu na zgodność z normą ISO 9001:2009
przeprowadzanie auditów wewnętrznych
doskonalenie istniejących systemów zarządzania (wprowadzanie działań zapobiegawczych, wdrażanie działań wynikających z auditów zewnętrznych)
szkolenia z zakresu zarządzania jakością dla pracowników (w tym przedstawicieli kierownictwa i auditorów wewnętrznych)


Posiadamy wieloletnie doświadczenia w zakresie zarządzania jakością, potwierdzone licznymi szkoleniami i kursami (m.in. Szkoła Pełnomocnika SZJ, kurs auditora wewnętrznego, kurs auditora wiodącego, studia z zakresu TQM).