BHP-PPOŻ

Proponujemy Państwu szeroko pojętą ofertę z zakresu bhp, p/poż, oraz zarządzania jakością. W ramach oferowanych usług zyskają Państwo pełen profesjonalizm połączony z dużym doświadczeniem naszych pracowników oraz optymalizacją kosztów własnej firmy.


Oferujemy:
Kompleksowy nadzór w zakresie opieki bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.97.109.704) z późn. zmianami (Dz.U.04.246.2468 -§2), oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 57, poz. 353).


Szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych:

stanowiska administracyjno - biurowe
stanowiska robotnicze
pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
kadra inżynieryjno - techniczna
służba BHP

Ocena ryzyka zawodowego Kompleksowa obsługa wypadkowa:
wypadki przy pracy 
- wypadki zrównane z wypadkiem w pracy

wypadki w drodze do lub z pracy

wypadki osób nie będących pracownikami m.in. umowy zlecenie

Przeglądy warunków pracy:
Opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - przykładowy dokument (rozmiar 10MB)

Outsourcing służby BHP i PPOŻ

Usługi szkoleń okresowych realizujemy w oparciu o indywidualnie opracowane programy, na terenie siedziby pracodawcy lub na miejscu przez niego wskazanym, w czasie dogodnym dla zlecającego. Ceny za powyższe usługi są zawsze negocjowane indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy i ilości osób.